Вести

Final event of the Twinning Light Project “Strengthening the Capacities of the National Authorities for Sound and Efficient Management of EU Funds, as well as in view of the new EU Regulation for the 2014-2020 Financial Perspective”Финален настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“

Финален настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“

Официјалниот настан за затворање на Твининг Лајт Проектот „Зајакнување на капацитетите на националните структури за стабилно и ефикасно управување со фондовите на ЕУ, како и во поглед на новата регулатива за финансиската перспектива 2014-2020 година“ се одржа во петок, 10:00 [... Поопширно]

Подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на патниот граничен премин Ќафасан

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на патниот граничен премин Ќафасан Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии [... Поопширно]

Набавка на клими за центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ)

EuropeAid/138911/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на клими за центрите за социјална работа (ЦСР), Државниот инспекторат за труд (ДИТ) и Агенцијата за вработување [... Поопширно]

Набавка на ИТ опрема за Државен завод на статистика

EuropeAid/138577/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на ИТ опрема за Државен завод за статистика со финансиска помош од ИПА фондовите на Европската унија. [... Поопширно]

Набавка на опрема за понатамошно проширување на едношалтерскиот систем за бизнис лиценци и дозволи

EuropeAid/137948/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за понатамошно проширување на едношалтерскиот систем за бизнис лиценци и дозволи со финансиска помош од [... Поопширно]

Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот на Управата за јавни приходи – Контакт центар / Повикувачки центар

EuropeAid/138090/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на компјутерска опрема, Систем за чекање, Систем за видео надзор и друга опрема за зајакнување на капацитетот [... Поопширно]

Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија

Стандарден формат на публикација за локална објава на локална отворена тендерска постапка Набавка на опрема за Институт за стандардизација на Република Македонија Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да [... Поопширно]

„Доградба и подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на Граничниот Премин Табановце”

Стандардно огласување за локални публикации на локални отворени тендерски постапки „Доградба и подобрување на објектите за царинска постапка и контрола на Граничниот Премин Табановце ” EuropeAid/138072/ID/WKS/MK Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии има намера [... Поопширно]

Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци

Референтен број: EuropeAid/137260/ID/SUP/MK Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за финансии има намера да додели Договор за Набавка на опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци со финансиска помош од ИПА фондовите [... Поопширно]

Kick-off event of the Twinning project “Developing an advanced intelligence gathering and analysis system in the fight against organised crime” MK-11-IB-JH-01Почетен настан за отворање на твининг проектот „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“ MK-11-IB-JH-01

Почетен настан за отворање на твининг проектот „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“ MK-11-IB-JH-01

    Официјалното отпочнување на твининг проектот финансиран од ЕУ „Развој на напреден и интелигентен систем за прибирање и анализа на информации во борба против организираниот криминал“, се одржа во ЕУ Инфо центарот, на 9ти октомври 2015 (петок), во 11:00 часот. [... Поопширно]