(Македонски) Оглас за вработување: Службеник во Центарот за вработување во Тетово

Директниот грант финансиран од Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија, “Поддршка на вработување на млади лица, долгорочно невработени и жени II” има потреба од ангажирање на:

1. Службеник во Центарот за вработување во Тетово

Период на вработување: 12 месеци
Локација на доставување на документите: АВРМ, ул. Васил Ѓоргов 43, 1000 Скопје
Краен рок за аплицирање: 11 февруари 2016 година, 16 часот

 Услови за работа

Услови за работа (Албански)