Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1
Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ

Твининг Проект “Понатамошно зајакнување на АФПЗРР  и подготвување на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020”
Референца: MK MK 11 IB AG 01

Бара да регрутира: Асистент на Постојан твининг советник

Времетраење: 17 месеци (индикативно од Мај 2016 – Септември 2017)

Локација: Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, 3-та Македонска бригада 20, зграда на Македонија Табак, блок Ц, 1000 Скопје

Краен рок за аплицирање: 22 април 2016 година, 24.00 часот

Услови за работа