Конференција за печат за грант проектот финансиран од Европската Унија „Размена на најдобри ЕУ практики за следење на антикоруптивни мерки на локално ниво “ Реф.Бр. EuropeAid/133337/M/ACT/MK


Подробности за настанот

  • Date:

Конференција за печат  која ќе се одржи за време на Методолошката работилница за истражување ЛОТОС од грант проектот финансиран од Европската Унија „Размена на најдобри ЕУ практики за следење на антикоруптивни мерки на локално ниво “ Реф.Бр. EuropeAid/133337/M/ACT/MK ќе се одржи на 15.04.2014 (Вторник) со почеток во 11:00 во просториите на хотел “Континентал” Скопје.

LOTOS Workshop_Agenda_MK