Оглас за вработување: Помошник на постојаниот твининг советник и Преведувач

Твининг проектот Зајакнување на оперативните и инситуционалните капацитети на Царинската управа, MK 13 IPA JH 01 17

има потреба од ангажирање на
1. Помошник на постојаниот твининг советник
2. Преведувач

Период на вработување: 21 месец (индикативен датум за почеток на проектот: 01 септември  2017)
Локација: Царинска Управа, Лазар Личеноски бр.13, 1000 Скопје
Краен рок за аплицирање: 25.06.2017

Помошник на постојаниот твининг советник

Преведувач