Видео галерија

ЕУ за ТЕБЕ кампања во сектор Транспорт

Во последните неколку години, Европската унија инвестираше речиси 325 милиони евра во зајакнување на транспортната инфраструктура на земјата. Со нив, беа изградени или реставрирани повеќе од 100 км од автопатските делници, 64 км патишта во повеќе од 40 општини и 60 населби, 16 км железничка пруга и 11 железнички станици…. Прочитај повеќе

ИПА Оперативна програма за регионален развој 2007-2013

Реконструирани железнички станици, обновени железнички пруги на три делници и воведување на телекомуникациски систем за следење на возовите. Проекти за железничко поврзување со Алабанија, Грција и Бугарија.38,8 милиони евра за рехабилитација на патните делници по должината на коридорите 10 и 10Д.210 милиони евра за доизградба на делница од коридорот 10….. Прочитај повеќе

Поврзување на ЕУ со Западен Балкан

 

Изградба на пречистителни станици за отпадни води во општините Радовиш, Кичево и Струмица

Проектот ,,Изградба на пречистителни станици за отпадни води во Општините Радовиш, Кичево и Струмица, EuropeAid/137137/IH/WKS/MK‘‘ е кофинансиран од Европска Унија преку ИПА оперативната програма за регионален развој (2007-2013), а е спроведен преку Секторот за централно финансирање и склучување договори во Министерството за финансии… Прочитај повеќе