IPA projects

Оглас за вработување: 1 советник за подготовка на програми и проекти во рамки на ОПРЧР и 1 советник за подготовка на тендерска документација

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА во рамки на проектот „Директно финансирање на трошоците кои произлегуваат од функционирањето на Оперативната структура за ИПА компонентата за Развој на човечки ресурси“, финансиран од страна на Европската Унија, во рамките на четвртата компонента од [... Поопширно]

Оглас за вработување: Преведувач на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1 Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Јакнење на владеење на правото”Референца: MK/11/IB/JH/03 бара да регрутира: Преведувач Времетраење: 17 месеци (од Април 2016 [... Поопширно]

Оглас за вработување: Службеник во Центарот за вработување во Тетово

Простете, овој запис е достапен само на English.

Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри

Унапредување на социјалниот дијалог Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри ИПА – Развој на човечки ресурси 04 06 01 Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран [... Поопширно]

Асистент на постојаниот твининг советник

Твининг проект: “Завршување на подготовките за пристапување кон Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (ДТЦ) и на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока” бара да вработи: Асистент на постојаниот твининг советник Времетраење: 4 месеци (индикативен датум – од [... Поопширно]

Повик за изразување интерес за обезбедување услуги за превод и толкување

Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА), финансиран од ЕУ, а кој го спроведува Меѓународната организација на трудот (МОТ), има потреба од преведувачи/толкувачи од босански-српски-хрватски-црногорски на македонски јазик и од македонски на босански-српски-хрватски-црногорски [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник и Преведувач

Твининг проектот финансиран од Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија, “Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалификација” (MK 13 IB SO 02) има потреба од ангажирање на: 1. Асистент на Постојан твининг советник [... Поопширно]

Еден Преведувач на Постојан советник на проект

Твининг проект финансиран од Европската Унија “Поддршка за имплементација на родова еднаквост” MK 11 IB SO 01, од Инструментот за претпристапна асистенција (ИПА), Националната програма за 2011 година, според Транзициона помош и институционална надградба – ТАИБ (ИПА компонента I) има [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан Твининг Советник и Преведувач

Твининг проектот финансиран од Инструментот за претпристапна помош на Европската Унија, “Зајакнување на владеење на правото” (MK 11 IB JH 03) има потреба од ангажирање на: 1.    Асистент на Постојан Твининг Советник2.    Преведувач Период на вработување: 21 месец (индикативно: Јануари [... Поопширно]

Оглас за вработување: Менаџер на проектна канцеларија, Проектен асистент и Преведувач

Проектот финансиран оф Европската Унија “Поддршка за пристап до правото на заштита на лични податоци” имплементиран од страна на конзорциум воден од Vialto Consulting Ltd. објавува оглас за следните позиции: 1. Менаџер на проектна канцеларија 2. Проектен асистент 3. Преведувач [... Поопширно]