IPA projects

Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри

Унапредување на социјалниот дијалог Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри ИПА – Развој на човечки ресурси 04 06 01 Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран [... Поопширно]

Повик за изразување интерес за професионална експертиза во областа на унапредувањето на социјалниот дијалог

Проект Унапредување на социјалниот дијалог Повик за изразување интерес за професионална експертиза во областа на унапредувањето на социјалниот дијалог Градење капацитет на Националниот и локалните економско-социјални совети Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Понатамошно зајакнување на АФПЗРР  и подготвување на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020”Референца: MK MK 11 IB AG [... Поопширно]

Оглас за вработување: Асистент на Постојан твининг советник и Преведувач

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2012 во рамки на ИПА Компонента 1 Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Понатамошен развој и јакнење на организациските, административни и технички капацитети на Ревизорско тело за ревизија на [... Поопширно]

Повик за eксперти

Британски cовет е партнер во спроведувањето на проектот “Јакнење на доживотното учење преку модернизација на стручното образование и обука, и системите за образование на возрасни”. Општата цел на проектот е да придонесе за сеопфатен и интегриран систем за доживотно учење, [... Поопширно]

Оглас за вработување: 1 советник за подготовка на програми и проекти во рамки на ОПРЧР и 1 советник за подготовка на тендерска документација

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА во рамки на проектот „Директно финансирање на трошоците кои произлегуваат од функционирањето на Оперативната структура за ИПА компонентата за Развој на човечки ресурси“, финансиран од страна на Европската Унија, во рамките на четвртата компонента од [... Поопширно]

Оглас за вработување: Преведувач на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1 Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ Твининг Проект “Јакнење на владеење на правото”Референца: MK/11/IB/JH/03 бара да регрутира: Преведувач Времетраење: 17 месеци (од Април 2016 [... Поопширно]

Оглас за вработување: Службеник во Центарот за вработување во Тетово

Простете, овој запис е достапен само на English.

Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри

Унапредување на социјалниот дијалог Јавен повик за изразување интерес за обука на помирувачи и арбитри ИПА – Развој на човечки ресурси 04 06 01 Проектот за унапредување на социјалниот дијалог во рамки на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) е финансиран [... Поопширно]

Асистент на постојаниот твининг советник

Твининг проект: “Завршување на подготовките за пристапување кон Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (ДТЦ) и на Конвенцијата за поедноставување на формалностите при трговија со стока” бара да вработи: Асистент на постојаниот твининг советник Времетраење: 4 месеци (индикативен датум – од [... Поопширно]