Официјален настан за започнување на проектот „Подобрување на условите за работа“

Официјалниот настан за започнување на проектот „Подобрување на условите за работа“ се одржа на 19 декември 2019 година со почеток во 14:30 часот во просториите на Клубот на Пратеници – Скопје.

Целта на конференцијата беше официјално претставување на проектот „Подобрување на условите за работа“, во коe беа презентирани активностите и планови за работа во рамки на проектoт.

Прoектот за услуги вреден 855.440,00 Евра, ќе биде имплементиран од страна на Арчидата с.р.л. – Италија и нејзините партнери од конзорциумот во период од 24 (дваесет и четири) месеци и истиот е финансиран во рамки на Годишната акциска програма за 2017 година – Поддршка за образование, вработување и социјална политика од страна на Европската Унија – ИПА II.

Општа цел на проектот е да поттикне создавање работни места во формалната економија и намалување на непријавената работа и воедно да стимулира поголема економска активност на жените на пазарот на трудот.

На настанот свое обраќање имаа Министерката за труд и социјална политика, г-ѓа Мила Царовска, како и Раководителот за соработка во Делегацијата на Европската Унија во Скопје, г-дин Никола Бертолини.

Институција корисник на овој проект e Министерството за труд и социјална политика.