,,Изградба на детски градинки во општините Тетово и Теарце‘‘
Прочитај повеќе
Официјален настан за започнување на проектот „Подобрување на условите за работа“
Прочитај повеќе
Завршна конференција во рамки на проектот “Заеднички работен простор за стартапи и микро/мали бизниси – Заеднички работен хаб”
Прочитај повеќе

ВЕСТИ

Сите информации на едно место. Вести, настани и вработување !

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува: Конкурс за вработување на проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со 1 (еден) извршител во проектната...

Завршна конференција во рамки на проектот “Заеднички работен простор за стартапи и микро/мали бизниси – Заеднички работен хаб”

Официјалниот настан за затворање на проектот “Заеднички работен простор за стартапи и микро/мали бизниси – Заеднички работен хаб” се одржа...

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија објавува: Конкурс за вработување на проектот “Активација на ранливи групи на пазарот на трудот” финансиран од Европската Унија.

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има потреба од засновање на работен однос со вкупно 6 (шест) извршители во...

ЕУ за ТЕБЕ кампања во сектор Транспорт

Во последните неколку години, Европската унија инвестираше речиси 325 милиони евра во зајакнување на транспортната инфраструктура на земјата. Со нив,...

Промотивна кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија

На 21.11.2017 година, започна промотивната кампања „ЕУ за тебе“ во областите вработување, образование и социјална инклузија и презентација на завршните активностите во областа вработување од...

Заштита на културното наследство – конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане

Проектот „Конзервација и ревитализација на културно-туристичкиот комплекс „Св. Ѓорѓи“, Старо Нагоричане е финансиран во рамките на ИПА Компонента 1 –...