Оглас за вработување: Асистент на Постојаниот твининг советник

Твиниг Проектот „Поддршка  за ефикасна превенција и борба против корупција“, објавува оглас за следната работна позиција:

Работно место: Асистент на Постојаниот твининг советник
Локација: Државна Комисија за Спречување на Корупција, Скопје
Индикативен датум на почеток: јуни 2014
Период на вработување: 24 месеци (полно работно време)

Работни задачи – Асистент