Оглас за вработување: Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник)

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална програма за 2011 во рамки на ИПА Компонента
Помош при транзиција и институционална надградба (ТАИБ)

Твининг проектот „Зајакнување на владеењето на правото“
Референтен број: MK 11 IB JH 03 15

вработува
Асистент на ПТС (Постојаниот твининг советник)

Времетраење: 5 месеци (индикативни дати: од мај 2017 година до септември 2017 година)
Локација: Министерство за правда на Република Македонија, Димитрие Чуповски 9, 1000 Скопје

Услови за работа