Оглас за вработување: Преведувач на Постојан твининг советник

Инструмент за претпристапна помош (ИПА) – Национална Програма 2011 во рамки на ИПА Компонента 1

Помош при транзиција и институционална надградба ТАИБ

Твининг Проект “Јакнење на владеење на правото”
Референца: MK/11/IB/JH/03

бара да регрутира: Преведувач

Времетраење: 17 месеци (од Април 2016 – Септември 2017)
Локација: Министерство за Правда, ул “Димитрие Чуповски” број 9, 1000 Скопје
Краен рок за аплицирање: 18 Maрт 2016 година

Услови за работа